SIHHİ TESİSAT

Responsive image

Yaşanabilir yapılarda mekanik tesisatın baş aktörlerinden biri de kuşkusuz sıhhi tesisattır. Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkartılmasını sağlayan boru ağına sıhhi tesisat denir.

Yapılarda suya, sağlıklı şekilde ulaşmanın yolu tesisat sisteminin projelendirilmesinden, ürün seçimine ait süreçlerden geçer.


Boru Bacaları ve Tesisat Bacaları

Bakırın en önemli özelliklerinden biri, dış etkenlere karşı geliştirdiği dirençtir. Bu yönüyle inşaatlarda da sık kullanılan bakır, dış etkenlere ve zaman bağlı yıpranmalardan etkilenmez. Yapıların sağlam ve uzun ömürlü olmasını sağladığı için tesisat sistemlerinde de çok iyi sonuçlar veren bakır, kaygan iç yüzeyi sayesinde küçük borularla bile çalışmaya uygundur. Böylece hem uzun ömürlü hem de tasarruflu bir çalışmaya izin verir. Responsive image


Temiz Su ve Pis Su TESİSATI

Temiz Su Tesisatı
Binalarda suyu, kullanma yerlerine kadar ileten boru ağına bina temiz su tesisatı denir. Bu tesisat, iki bölüme ayrılır:

a-)Besleme borusu (dış temiz su tesisatı): Binalarda boru hattının döşenmesinde şehir su borusu ile binada sayaç arasında kalan kısma besleme borusu denir.

b-)İç temiz su tesisatı:Temiz suyu katlara dağıtan kolonlar ile kolonlardaki suyu kullanma yerlerine götüren bağlantı borularından oluşur.

Responsive image
Pis Su Tesisatı
Çatı, avlu, dam, balkon gibi yüzeylere düşen yağmur suyu dâhil çeşitli sarf yerlerinden gelen atık suları, pislikleri şehir kanalizasyonuna veya çürütme tesislerine ileten boru ağına bina pis su tesisatı denir.

a-)Dış Pis Su Tesisatı:Dış Pis Su Tesisatı: Binaların 1,0 – 1,5 m dışından başlayıp şehir kanalizasyonunda ya da özel temizleme çürütme tesisinde son bulan boru bölümüne dış pis su tesisatı denir.

b-)İç Pis Su Tesisatı:Su kullanma yerlerinden gelen kirli suları binaların 1,0 – 1,5 m dışına kadar taşıyan tesisata iç pis su tesisatı denir.


İnsan Sağlığı Açısından Sıhhi Tesisat Nedir?

Tesisat sistemi kurulurken pis suyun atılma şekli oldukça önem arz eder. İnsan sağlığına zararlı olan bu suların şehir kanalizasyonuna, şehir kanalizasyonlarının bulunmadığı yerlerde ise süzme veya çökertme çukurlarına atılması gerekir. Pis suların kokusunun ve gazının sağlıklı bir biçimde dışarıya taşınmasına, boruların böceklerle temas etmemesine, sızdırmaz olmasına, çabuk kırılmayan ve dayanaklı olmasına dikkat edilmelidir. Responsive image